Na co nestačí umělá inteligence a deep learning?

Pro jeden projekt jsem potřeboval implementovat umělou inteligenci (pro zvýšení komfortu uživatelů) a při zkoumání této technologie mne to dovedlo k zamyšlení, k čemu všemu lze umělou inteligenci využít a kde jsou její limity.

Slušelo by se na začátku trochu tuto technologii představit, ale nemusíte se bát – nebudeme zabíhat do úplných technických detailů. V podstatě můžeme říci, že se jedná o statistiku a výpočet, který ze známých jevů s jakou pravděpodobností nastane. Představte si například vrátného v nějakém podniku, který každý den vidí přicházet pana Nováka. Každý den chodí do práce v 7 hodin. Jen v úterý, kdy vodí místo manželky syna do školky přichází až v 8. Jednoho dne volá někdo na vrátnici a ptá se: „Už je tady pan Novák?“ a vrátný odpoví: „Počkejte, dnes je úterý, to chodí až v 8.“ Systém je to natolik propracovaný, že ho nezmate ani nějaká výjimečná událost. Takže pokud některé úterý přijde pan Novák už v 7 hodin, vrátný se podiví: „Cože dnes tak brzy, pane Novák?“ a pan Novák odvětí: „To víte, syn je nemocný.“ Další týden, pokud se pan Novák objeví v práci už v 7, bude vrátný tušit, že syn je stále ještě nemocný.

Síla této technologie spočívá v tom, že pokud o něčem máme velké množství dat s velkým množstvím parametrů, můžeme odhadnout, jaký bude další krok. Můžeme také identifikovat různé odchylky. K čemu je to dobré? Výborné výsledky prokázala tato metoda například při predikci vývoje rakoviny onkologických pacientů. Na základě velkého množství dat byla umělá inteligence schopná predikovat další vývoj lépe než zkušený doktor. Vidíme velké pokroky v nasazení umělé inteligence při vylepšování fotografií. Funguje to tak, že umělá inteligence ze „statistiky“ v podstatě ví, jak by měl obrázek vypadat a v tom duchu fotky retušuje.

Jako každý nástroj ani tato technologie není vhodné pro úplně všechno. Například když potřebujeme vymyslet nějaké nové a netradiční řešení, budeme muset zapojit lidské mozky. Pokud ovšem nebudeme mít dostatek dat z podobných případů v jiných oborech a odvětvích. Pak bychom se mohli pokusit aplikovat umělou inteligencí vybrané analogické řešení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: